Cart

Syrniki

Syrniki 8 pcs

240 g 56.67 €/kg

13.60 €
Buy
Syrniki 2 pcs

60 g 56.67 €/kg

3.40 €
Buy

Crepes

Crepes Ham and cheese 2 pcs

160 g 22.50 €/kg

3.60 €
Buy
Crepes with cherry 2 pcs

160 g 22.50 €/kg

3.60 €
Buy
Crepes with salmon 2 pcs

160 g 32.50 €/kg

5.20 €
Buy
Crepes 3 pcs and jam

150 g 24.80 €/kg

3.72 €
Buy
Crepes with Chicken Meat 2 pcs

160 g 22.50 €/kg

3.60 €
Buy

Pies

Patties Cheburek

120 g 30.00 €/kg

3.60 €
Buy

Cakes

Kulich with raisins (Pre-Order)

550 g 28.91 €/kg

15.90 €
Buy
Pastry Eclair French

55 g 23.64 €/kg

1.30 €
Buy
Kyiv Cake 1 kg (pre order)

1 kg 20.00 €/kg

20.00 €
Buy
Medovik (pre-order)

1 kg 19.00 €/kg

19.00 €
Buy
Napoleon Cake (pre-order)

1 kg 19.00 €/kg

19.00 €
Buy
Honey Cake

110 g 27.18 €/kg

2.99 €
Buy
Napoleon Cake

150 g 19.93 €/kg

2.99 €
Buy
Cheese Cake New York

150 g 19.93 €/kg

2.99 €
Buy
Waffle Cones With Condensed Milk

100 g 26.00 €/kg

2.60 €
Out of Stock
Cake Bird`s Milk Tarta

300 g 16.63 €/kg

4.99 €
Buy
Biscuit Cake Honey Cake Tarta

290 g 17.21 €/kg

4.99 €
Buy
Honey cake with walnuts Marlenka

100 g 42.00 €/kg

4.20 €
Out of Stock
Cake Waffle

180 g 19.44 €/kg

3.50 €
Out of Stock
Cake Three milks from Chef

500 g 21.80 €/kg

10.90 €
Buy
Cake Grillage Glazed

450 g 33.11 €/kg

14.90 €
Buy
Cake Kievskiy present from Chef

450 g 33.11 €/kg

14.90 €
Out of Stock
Cake Marakesh

450 g 27.78 €/kg

12.50 €
Out of Stock
Cake Napoleonki Marlenka

300 g 33.00 €/kg

9.90 €
Out of Stock
Waffle Cake With Condensed Milk Tarta

180 g 22.17 €/kg

3.99 €
Out of Stock
Glazed Cookies Choco Pie

120 g 11.67 €/kg

1.40 €
Out of Stock

Dairy desserts

Adds

Sour Cream

50 g 20.00 €/kg

1.00 €
Buy
Milk Condensed

50 g 20.00 €/kg

1.00 €
Buy
Jam Raspberry

50 g 20.00 €/kg

1.00 €
Buy
Jam Strawberry

50 g 20.00 €/kg

1.00 €
Buy
Jam Cherry

90 g 11.11 €/kg

1.00 €
Buy
Products